Uw kind aanmelden bij Villa Vrolijk

Wat ontzettend leuk dat je kiest voor Kinderdagverblijf Villa Vrolijk! Wij weten zeker dat uw kind een onvergetelijke tijd gaat beleven!

Het inschrijfgeld voor het eerste kind bedraagt € 25. Voor het tweede kind is dit € 15,-. De inschrijving vanaf het derde kind is kosteloos. De inschrijfkosten hoeft u pas te betalen wanneer u definitief een plek heeft voor uw kind. Het inschrijfgeld kunt u overmaken op IBAN NL91RABO0111826128 op naam van Kinderdagverblijf Villa Vrolijk onder vermelding van inschrijfgeld, ingangsdatum opvang, uw postcode en huisnummer.

Aanmeldformulier

    1e Ouder/Verzorger    2e Ouder/Verzorger    Gegevens kind

    Gegevens opvang    Waarmee kan Kinderdagverblijf Villa Vrolijk u helpen?