Openingstijden “Villa Vrolijk”

Het kinderdagverblijf is geopend van maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 18.00 uur. ‘s Morgens kunnen de kinderen worden gebracht tot uiterlijk 9.30 uur. ‘s Middags vanaf 16.30u kunnen de kinderen weer worden opgehaald. Bij de ‘halve dag opvang’ zijn de haal- en brengtijden tussen de middag van 12.30 tot 13.00 uur.

Op Villa Vrolijk is verlengde ochtendopvang mogelijk tot 14.00 of 14.30 uur. Uiteraard zijn de haaltijden dan ook aangepast.

Bij de BSO is het mogelijk om op woensdag en vrijdag opvang af te nemen tot 14.30 uur. Bij afwijkingen aan bovenstaande haal- en brengtijden dient de ouder dit door te geven. Wij gaan ervan uit dat dit sporadisch voorkomt zodat we de rust op de groep zoveel mogelijk kunnen waarborgen.

Uw kind afmelden

Als uw kind een dag niet komt, dient u uw kind ’s morgens voor 09.30 uur af te melden via de app. Ook als uw kind door een ander wordt opgehaald dient dit tijdig doorgegeven te worden (deze personen dienen zich te legitimeren). Het kan voorkomen dat uw kind tijdens haal- en brengtijden wordt opgevangen in een andere groep dan zijn/haar stamgroep. Samen met de ouderraad hebben wij een pakket aan maatregelen opgesteld om het te laat brengen en ophalen van kinderen tegen te gaan.

Waarmee kan Kinderdagverblijf Villa Vrolijk u helpen?