GGD inspectierapporten

Het kindercentrum wordt jaarlijks bezocht door de GGD. Het GGD beschrijft haar bevindingen uit in een inspectierapport. De betreffende inspectierapporten van de 2 vestigingen kunt u in onderstaand overzicht downloaden.

In de inspectierapporten zijn niet alle voorwaarden beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten risicogestuurd toezicht (RGT). Met behulp van het model risicoprofiel zijn de inspectieactiviteiten bepaald. Deze inspectieactiviteiten richten zich primair op Pedagogisch klimaat, Personeel en groepen, Veiligheid en gezondheid.

Veelzijdig & vertrouwd!

Kinderdagverblijf Villa Vrolijk is een particuliere organisatie en is gevestigd op twee locaties. De dagopvang is bedoeld voor kinderen vanaf 6 weken tot 4 jaar. Hiernaast bieden we opvang voor kinderen vanaf 4 tot 13 jaar in de vorm van buitenschoolse opvang. Zowel bedrijven als particulieren ervaren de voordelen van professionele kinderopvang. Uw kind zal zich te midden van zijn of haar leeftijdsgenootjes en onze pedagogische medewerkers snel thuis voelen. Zo kunt u met een gerust hart naar uw werk gaan, terwijl uw kind liefdevol en professioneel wordt verzorgd.

Locatie: Geldropseweg

Kinderdagverblijf Villa Vrolijk

Geldropseweg 43
5706 LT Helmond

Tel 0492 – 320 405
E-mail info@kdv-villavrolijk.nl

Locatie: Mahoniestraat

Kinderdagverblijf Villa Vrolijk

Mahoniestraat 9
5706 VS Helmond

Tel 0492 – 320 405
E-mail info@kdv-villavrolijk.nl

Waarmee kan Kinderdagverblijf Villa Vrolijk u helpen?