De wijze waarop de kinderen worden opgevangen

Op het kinderdagverblijf worden de kinderen opgevangen in groepen. Op iedere groep zijn voldoende groepsleidsters per dag aanwezig. De kinderen verblijven in een ruimte die is afgestemd op de leeftijd en de individuele behoefte van het kind.

Aan de kinderen worden gerichte activiteiten aangeboden en er is voldoende spelmateriaal voor iedere leeftijdsfase aanwezig op iedere groep. Ook werkt “Villa Vrolijk” met VVE (voor- en vroegschoolse opvang). Dagelijks worden er op een peutergroep en 3+ groep activiteiten gedaan om de taalontwikkeling van uw kind te stimuleren. Op het kinderdagverblijf wordt gewerkt met horizontale groepssamenstellingen. Dit onderscheidt zich in 3 babygroepen, 6 dreumesgroepen en twee 3+ groepen.

Hoe ziet de opvang eruit

Bij ons kinderdagverblijf staat het kind en diens belevingswereld centraal. In het kinderdagverblijf sluit de begeleiding aan op de individuele behoefte van het kind, immers elk kind is anders. Wij stimuleren de ontwikkeling die het kind in zijn eerste levensfase doormaakt. Naast geborgenheid en verzorging leggen wij daarom het accent van de begeleiding op spel, fantasie en expressie.

Centraal in ons beleid staat tevens de positieve benadering van het kind. Dit komt tot uiting door de kinderen te belonen, te stimuleren, naar ze te luisteren en ze te respecteren. Bij het corrigeren van het kind wordt niet het kind zelf afgekeurd, maar het gedrag. “Ik vind het niet goed dat jij dit doet, omdat…? Verder vinden wij het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen. Hierbij is het hanteren van vaste rituelen gewenst.

Een voorbeeld hiervan is het afscheid nemen van de ouder. Dit gaat volgens een vast ritueel. “de leidster neemt het kind van de ouder over en samen wordt er gezwaaid. Een ander voorbeeld is het werken volgens een vaste dagindeling met daarin terugkomend vast eet-, slaap-, en speelmomenten. Voor een uitgebreide uitleg van de werkwijze verwijzen wij u graag naar ons pedagogisch beleidsplan dat ter inzage ligt op het kinderdagverblijf.

Kwaliteit & Kinderopvang

Omdat u als ouders zelf een deel de kosten voor de kinderopvang maakt, zult u eerder op een goede prijs-kwaliteitverhouding letten.

De Wet Kinderopvang stelt dat exploitanten van kinderopvangorganisaties verplicht zijn een beleid te ontwikkelen waarin ze vastleggen hoe ze met kwaliteit omgaan.

Wie bepaalt de huisregels binnen het kinderdagverblijf

De huisregels van het kinderdagverblijf worden vastgelegd d.m.v. het pedagogisch beleidsplan. U moet dan denken aan regels die te maken hebben met de dagelijkse verzorging van uw kind op het kinderdagverblijf. Dit pedagogisch plan ligt ter inzage op het kinderdagverblijf.

Hoe weet ik of mijn kind het naar zijn zin heeft?

Iedere dag heeft u tijdens het brengen en het halen van uw kind een mondelinge overdracht met één van de groepsleidsters. Hierin komen alledaagse zaken aan de orde zoals: “Heeft het kind goed geslapen” ,”Goed gegeten”, de belevenissen en ondernomen activiteiten worden met u als ouder besproken. Verder hebben we op het kinderdagverblijf een individuele schriftelijke overdracht. In deze map worden alle belevenissen, ondernomen activiteiten, en bijzonderheden beschreven door de groepsleidster. Eventueel bij speciale gelegenheden wordt dit aangevuld met foto’s door de groepsleidster.

Wat doet mijn kind allemaal op een dag?

Er zijn vaste momenten op de dag waarbij de pedagogisch medewerkers met de kinderen gezamenlijk dingen ondernemen zoals: eten en drinken, liedjes zingen, voorlezen en gezellig praten. Deze vaste tijden bieden uw kind structuur en houvast.

Ook worden er dagelijks allerlei activiteiten aangeboden om de ontwikkeling te stimuleren. Wij gaan hierbij steeds uit van 5 ontwikkelingsgebieden, te weten: sociaal-emotionele ontwikkeling, zelfredzaamheid, taalontwikkeling, motoriek en speel- en leerontwikkeling. Hierdoor ontstaat er een heel wisselend aanbod wat uitdaging biedt. We werken met de methode “Uk en Puk”.

Het is leuk om eens een kijkje te nemen op een andere groep. Kinderen krijgen hierdoor weer een nieuwe uitdaging en kunnen even heerlijk spelen met andere vriendjes en ander speelgoed. Als de mogelijkheid daar is, doen wij dit ook. Er wordt regelmatig feest gevierd met de kinderen. Samen een feest vieren legt de nadruk op het gevoel van verbondenheid met elkaar. Ook zullen er regelmatig uitstapjes worden gemaakt. Iedere groep heeft zijn eigen dagindeling, voor de specifieke dagindeling bij uw kind op de groep verwijzen wij u graag naar ons pedagogisch beleidsplan die op het kinderdagverblijf ter inzage ligt.

Een vrolijk verblijf van uw kind

De kids hebben het enorm naar hun zin.

Dikke pluim voor dit kinderdagverblijf. De kids hebben het enorm naar hun zin. Veel ruimte, fijne leidsters. En als ouder wederom verwend, vanuit de organisatie. met de nodige presentjes rondom de kerstdagen. Top!

Jolanda Verachtert

Kinderdagverblijf ligt op een top locatie.

Kinderdagverblijf ligt op een top locatie. Waar verschillende dieren gehuisvest zijn. Zoals schapen en geiten. Met een mooie Amerikaanse schoolbus. Bekwaam personeel. Netjes en schoon kinderdagverblijf.

Rika Luursema

jullie medewerkers zijn ontzettend betrokken

De reden dat we Lars met een goed gevoel bij jullie achterlaten is omdat jullie medewerkers ontzettend betrokken zijn! Wat ik ’s ochtends erg prettig vind is de betrokkenheid van de medewerkster en de enthousiaste verhalen van onze Lars als ik hem weer ophaal!

Cindy

Onze kinderen zijn dolblij!!

Door de wachtlijst hebben we een half jaartje moeten wachten om de mogelijkheid te krijgen om onze 2 kinderen te kunnen plaatsen op Villa Vrolijk. Nu is het zover en zijn dolblij!! Zeer betrokken, en prachtige locatie.

Lizzy van der Donk

Waarmee kan Kinderdagverblijf Villa Vrolijk u helpen?