Dit protocol is een locatie specifieke uitwerking die gebaseerd is op de algemene maatregelingen voor de gehele kinderopvangsector. Deze maatregelen zijn nodig om ervoor te zorgen dat iedereen gezond blijft en we gaan dan ook uit van ieders medewerking. We maken hierin onderscheid tussen de dagopvang en BSO.

Corona protocol per 26 november 2020

Dagopvang

Halen/brengen van kinderen

 • Ouders worden dringend verzocht een mondkapje te dragen(!).
 • Ouders mogen op eigen gelegenheid naar binnen. Wij verzoeken de ouders om zelf de verantwoordelijkheid te nemen om 1,5 meter afstand te bewaren. Overdrachten etc. blijven via de mail/app gaan zodat ouders z.s.m. het pand weer verlaten. Ouders mogen dus nog steeds niet op de groep m.u.v. de rupsjes, uiltjes, kikkers en muisjes. Op deze groepen is een plek gecreëerd waar ouders mogen plaatsnemen om hun kindje op te halen/te brengen.
 • Wij verzoeken ouders om uw kind door één volwassene te brengen en halen, dus zonder extra volwassenen of kinderen, die hier geen opvang gebruiken. Ouders die vanwege klachten die passen bij het coronavirus en het wachten op de testuitslag thuis moeten blijven, mogen hun kinderen niet zelf brengen of halen.
  Voordat ouders het kinderdagverblijf betreden, moeten zij gebruik maken van de desinfecterende gel die bij de voordeur staat opgesteld. De ophaaltijd blijft vervroegd naar 16.00 uur.

Om het kinderdagverblijf te betreden moet de ouder vrij zijn van onderstaande klachten:

 • Neusverkoudheid
 • Hoesten
 • Moeilijk ademen/benauwdheid
 • Koorts boven de 38 graden Celsius.
 • De hoofdingang is de enige in- en uitgang.
 • Direct bij binnenkomst wast u de handen van uzelf met desinfectiegel!
 • U loopt zo snel mogelijk naar de groep van uw kind. Klop aan de deur en neem afstand en wacht tot de deur voor u geopend wordt. De verschillende leeftijdsgroepen worden als volgt overgedragen.
  • Peuters worden over het schotje gezet
  • 3+ kinderen lopen zelf naar binnen
  • Baby’s worden in een wipper/stoel in de deuropening of in de Maxi-Cosi in de deuropening gezet. Zij zullen meteen door een pedagogisch medewerker worden opgepakt zodra u wegloopt.

Daarna vertrekt u meteen. De kinderen wassen meteen de handen. De handen van de baby’s worden met een lotiondoekje afgepoetst.

 • Alleen noodzakelijke dingen zullen mondeling overgedragen worden. Eventuele andere bijzonderheden kunnen via de mail gestuurd worden op het onderstaande mailadres. info@kdv-villavrolijk.nl . Natuurlijk kunt u ook altijd even bellen om te vragen hoe het gaat.
 • Belangrijke informatie zoals slaaptijden, voedingstijden en eventuele andere bijzonderheden worden aan u verstuurd via de app vóór 16:30 uur. Dit doen we voor de ouders van de baby, peuter- en 3+ groepen. Op deze manier kunnen we de overdracht kort houden. Wij verzoeken u niet terug te reageren via de app. Als er belangrijke dingen zijn deze graag melden via de mail info@kdv-villavrolijk.nl
 • Als er belangrijke dingen aan u overgedragen moeten worden zal dit telefonisch met u voor 16.30 uur gebeuren op de bij ons bekende telefoonnummers. Zorg dat wijzigingen hierin doorgegeven zijn aan de groep.
 • Voor de peuter- en 3+ groepen worden de activiteiten van die dag opgeschreven op het whiteboard dat naast de voordeur van de groep hangt. Wanneer u dit leest als ouder, weet u wat uw kind die dag heeft gedaan aan activiteiten.
 • Houd uw kinderen bij u en laat ze niet door de gangen rennen.
 • Ouders mogen niet op de groep komen (m.u.v. bovengenoemde groepen op pagina 1).
 • Kinderen mogen op andere groepen worden opgevangen d.m.v. ruilingen/extra dagen en kunnen ook groepen weer worden samengevoegd. Wel zal er altijd een leidster aanwezig zijn van de eigen groep wanneer groepen zijn samengevoegd.
 • Dagopvanggroepen kunnen buiten gaan wandelen met de kinderen. De leidsters blijven wel op 1,5 meter afstand van elkaar.

Buitenschoolse Opvang (BSO)

Halen/brengen van kinderen

 • Ouders worden dringend verzocht een mondkapje te dragen(!).
 • Kinderen vanaf 6 jaar mogen zelf naar hun eigen groep lopen. U haalt u uw eigen kinderen bij de groep op. U mag als ouder niet op de groep komen.
 • De kinderen worden door één volwassene gebracht en weer opgehaald, dus zonder extra volwassenen of kinderen, die hier geen opvang gebruiken.

Deze volwassene moet vrij zijn van onderstaande klachten:

 • Neusverkoudheid
 • Hoesten
 • Moeilijk ademen/benauwdheid
 • Koorts boven de 38 graden Celsius.
 • De hoofdingang is de enige ingang.
 • Direct bij binnenkomst wast u de handen van uzelf met desinfectiegel.
 • U loopt zo snel mogelijk naar de groep van uw kind. Klop aan de deur en neem afstand en wacht tot de deur voor u geopend wordt. Vervolgens loopt uw kind naar binnen.
 • Alleen noodzakelijke dingen zullen mondeling overgedragen worden. Eventuele andere bijzonderheden kunnen via de mail gestuurd worden op het onderstaande mailadres. info@kdv-villavrolijk.nl. Natuurlijk kan u ook altijd even bellen om te vragen hoe het gaat.
 • Als er belangrijke dingen aan u overgedragen moeten worden zal dit telefonisch met u voor 16.30 uur gebeuren op de bij ons bekende telefoonnummers. Zorg dat wijzigingen hierin doorgegeven zijn aan de groep.
 • Houd uw kinderen bij u en laat ze niet door de gangen rennen.
 • De kinderen die voor de voorschoolse opvang komen moeten om 8.15 uur binnen zijn. De kinderen die na 8.15 uur gebracht worden zal u zelf naar school moeten brengen.

Algemene regels

 • Kinderen mogen op andere groepen worden opgevangen d.m.v. ruilingen/extra dagen en kunnen ook groepen weer worden samengevoegd. Deze moeten aangevraagd worden door ouders via de mail. Wel zal er altijd een leidster aanwezig zijn van de eigen groep wanneer groepen zijn samengevoegd.
 • De verjaardagen van kinderen worden zonder ouders gevierd. Traktaties mogen vanuit thuis worden meegenomen. Van belang is dat het voorverpakte traktaties zijn en niet enkel door de ouder zijn verpakt. Wanneer de traktatie niet is voorverpakt, wordt deze niet aangenomen door de leidster.
 • Gesprekken met ouders ( intake, 10 min gesprekken, VVE gesprekken etc.) zullen telefonisch plaatsvinden. Eventueel te ondertekenen papieren zullen per post voorzien van een antwoordenvelop aan de ouders opgestuurd worden.
 • Gesprekken die hoge urgentie betreffen bijv. i.v.m. gedrag kind, mogen met uitzondering op locatie plaatsvinden.
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen afstand te houden van een pedagogisch medewerker en onderling.
 • Blijf niet langer op het terrein van Villa Vrolijk dan strikt noodzakelijk.
 • De tussendeuren blijven open zodat we zo min mogelijk “hotspots” aan hoeven te raken. Tevens kunnen de kinderen vanaf 6 jaar dan zelfstandig naar de groep lopen.
 • Ouders mogen geen gebruik maken van het toilet.
 • Kinderen die ziek worden gedurende de opvang dag dienen binnen het uur opgehaald te worden. Wij verwachten van ouders dat ze bereikbaar zijn op de bij ons bekende telefoonnummers.
 • De kinderen kunnen vanaf 16.00 uur gehaald worden. Hierdoor worden de ophaaltijden verruimd en verspreiden we de drukte rondom het ophalen van de kinderen.

Regels BSO

 • Het ophalen van de kinderen vanuit school zal op de gebruikelijke manier plaatsvinden.
 • De BSO groepen spelen gelijktijdig buiten. Leidsters blijven op 1,5 meter afstand van elkaar!
 • Kinderen vanaf 6 jaar mogen zelf naar hun eigen groep lopen. U haalt u uw eigen kinderen wel weer op de groep op.

Regels personeel

 • Personeelsleden worden dringend verzocht een mondkapje te dragen wanneer ze over de gang(en) lopen tijdens breng- en haaltijden.
  Het gaat om de volgende tijden: 30-9.30/12.30-13.00/16.00-18.30 uur
 • Al het personeel komt via de wasruimte binnen, ook de medewerkers met kinderen. Fietsen worden tegenover de wasruimte onder het afdak geparkeerd.

De deur wordt na binnenkomst afgesloten. Zodoende wordt het contact met ouders zoveel mogelijk vermeden.

 • Direct na binnenkomst worden de handen gewassen. Hiervoor staat desinfecterende gel in de wasruimte.
 • Personeelsleden die samen hetzelfde vervoersmiddel gelijktijdig gebruiken, dienen een mondkapje te gebruiken. Dit geldt niet als je als leidster met kinderen in de auto zit. Het gaat hier alleen om volwassenen onder elkaar.
 • Kinderen mogen weer op andere groepen worden opgevangen d.m.v. ruilingen/extra dagen (ouders moeten dit via de mail aanvragen) en kunnen ook groepen weer worden samengevoegd. Wel zal er altijd een leidster aanwezig zijn van de eigen groep wanneer groepen zijn samengevoegd.
 • Groepen mogen weer buiten gaan wandelen. Leidsters blijven hierbij op 1,5 m afstand van elkaar.
 • Er wordt niet rondgelopen op het dagverblijf! zorgt voor de benodigde voorraad. Zij zal dit naast de deur zetten en aankloppen om te laten weten dat het er staat. Ook zal J. een koffieronde in de ochtend verzorgen.
 • Als je iets nodig hebt moet je J. bellen. Zij zal hiervoor zorgen.
 • De was om 10.30 uur en 12.15 uur buiten zetten zodat J. dit op kan halen. Bovenop je wasbakje leg je een briefje wat je nodig hebt aan was. De aantallen van de witte was gaat via het boodschappenbriefje.
 • Bij het openen van de groep pakken de pedagogisch medewerkers fruit en evt. koffie en vertrekken dan naar hun eigen groep. Zij blijven niet langer in de kantine dan strikt noodzakelijk.
 • Gesprekken met ouders (intake, 10 min gesprekken, VVE gesprekken etc.) zullen telefonisch plaatsvinden. Eventueel te ondertekenen papieren zullen per post voorzien van een antwoordenvelop aan de ouders opgestuurd worden.
 • Gesprekken die hoge urgentie betreffen bijv. i.v.m. gedrag kind, mogen met uitzondering op locatie plaatsvinden.
 • Aan het einde van de werkdag wordt het rooster evt. aangepast. Nadat je dat gedaan hebt, haal je je kind op. Daarna gaat men zo snel mogelijk naar huis via de uitgang aan de achterzijde (wasruimte).
 • Blijf niet langer op het terrein van Villa Vrolijk dan strikt noodzakelijk.
 • De tussendeuren blijven open zodat we zo min mogelijk “hotspots” aan hoeven te raken. Tevens kunnen de kinderen vanaf 6 jaar dan zelfstandig naar de groep lopen.
 • De kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen afstand te houden onderling en van de pedagogisch medewerkers.
 • De aantallen via de BKR zullen aangehouden worden.
 • BSO leidsters combineren het wegbrengen van het fruitbakje en de mobiele telefoon van de VSO met elkaar om onnodig lopen te verminderen.
 • Er hangen pictogrammen op de toiletten van de BSO waarop te zien is hoe de kinderen hun handen dienen te wassen. De pedagogisch medewerkers leggen de kinderen uit waarom deze regels er zijn. Check voor aanvang van je dienst of er voldoende papieren doekjes aanwezig zijn op het toilet.
 • Personeelsleden houden 1,5 m afstand van elkaar. Kijk hierbij naar de werkzaamheden op de groep die zo nodig aangepast dienen te worden zoals het gebruik van de keuken in de groep en het verschonen van de kinderen. Er kan telkens maar door 1 persoon werkzaamheden verricht worden op of aan deze plekken.
 • Ook voor personeelsleden geldt dat ze op 1,5 meter afstand van andere ouders moeten blijven wanneer je je kind weg brengt en dus moeten wachten tot de andere ouders weg zijn. Zorg dus dat je op tijd op de Villa bent.
 • Voor het afsluiten gelden dezelfde regels als anders. Het pand wordt grondig gereinigd. Het lijkt onwaarschijnlijk dat iemand eerder kan gaan aangezien er extra schoongemaakt dient te worden. Als je toch eerder klaar bent blijf je op je groep taken uitvoeren zoals registreren enz.
 • De verjaardagen van kinderen worden zonder ouders gevierd. Traktaties mogen vanuit thuis worden meegenomen. Van belang is dat het voorverpakte traktaties zijn en niet enkel door de ouder zijn verpakt. Wanneer de traktatie niet is voorverpakt (door fabrikant), wordt deze niet aangenomen door de leidster en zal de ouder de traktatie weer mee naar huis moeten nemen.
 • De verjaardag stoel wordt na elke verjaardag gereinigd.
 • Alleen verpakte traktaties meenemen voor personeel onderling (bijv. chips).
 • De kinderen mogen niet bij de dieren in het verblijf.
 • De pauzes zullen verdeeld worden over meerdere ruimtes; de kantine, TL-kantoor en enkele BSO groepen. Alle groepen worden gekoppeld aan een pauzeruimte zoals hieronder beschreven staat:
  • De Hommeltjes, Sprinkhanen en Eekhoorntjes houden pauze in de kantine. Als je buiten wil pauzeren, dien je hiervoor de buitenruimte van de Eekhoorntjes te benutten.
  • Rupsjes, Lieveheersbeestjes en Vlinders houden pauze in het TL-kantoor. Als je buiten wil pauzeren, dien je hiervoor de buitenruimte aangrenzend aan het TL-kantoor te gebruiken. Doorloop naar buiten is via het kantoor.
  • Kikkertjes, Muisjes en Uiltjes houden op maandag, dinsdag en donderdag pauze bij de Mollen en op woensdag en vrijdag bij de Hazen. Zij mogen dan ook gebruik maken van de picknicktafel buiten die bij de betreffende groep hoort.
  • Judith zorgt voor thee, koffie en cup a soup voor de pauze bij de Hazen of Mollen.
 • Iedereen heeft een stroomschema gekregen waarin staat wanneer een kind geweerd moet worden en wanneer niet. Volg dit schema. Wij verwachten dat iedereen dit schema op zijn of haar groep bewaard.
 • Bij twijfel of vragen wordt er contact opgenomen met Hans, Ingrid of een van de teamleidsters.

Hygiëne

 • Het cleanteam poetst dagelijks de personeelstoiletten, koffieautomaat en het kastje van de voordeur, de buitendeur van het washok + tussendeur washok.
 • Iedere groep neemt ook de reiniging van de “hotspots” (deurklinken, lichtknoppen) in de hal voor hun rekening. Dit ziet er als volgt uit:
  • Hommels: Deur van de hal naar de gang + de tussendeur + voordeur + lichtknoppen
  • Rupsjes: Deur van de wc + lichtknoppen
  • Vlinders: 1ste deur van de hal+ lichtknoppen
  • Lieveheersbeestje: 2de deur van de hal + lichtknoppen
  • Muisjes: deur van het cv hok (waar de swiffer en dweilstokken hangen)
  • Eekhoorntjes/ sprinkhanen: Kantine + deur naar de hal + deur voorraadhok (kantine) + lichtknoppen
 • Tijdens het fruit eten wordt al het speelgoed uit de open kast en wat kinderen zo kunnen pakken gepoetst met allesreiniger.
 • De babygroepen poetsen na elk tafelmoment de klokjes op de deur van de slaapkamers.
 • Na ieder tafelmoment worden alle “hotspots” op de groep (deurklinken, lichtschakelaars, tablets) afgedaan met allesreiniger.
 • In de groep moet te allen tijde geventileerd worden. Zet altijd een raam of deur open in de groep.
 • Het keukenspeelgoed wordt iedere week afgewassen.
 • De handen van de kinderen worden meteen na binnenkomst gewassen. Bij de baby’s wordt dit met een lotiondoekje gedaan.
 • De groepen worden aan het einde van de dag gewist/gezogen en gedweild. Na de broodmaaltijd hoeft er alleen om de tafel gedweild te worden. Wanneer er veel zand binnen ligt, verwachten wij dat de groep gezogen wordt.
 • Aan het einde van de dag wordt het speelgoed uit de open kasten nogmaals gepoetst.
 • De ouders wassen bij binnenkomst hun handen met desinfectie gel.
 • Op het toilet bij de BSO hangt een handenwas instructie voor de kinderen.
 • De pedagogisch medewerker niest in de elleboog. Met uitzondering van de medewerkers die korte mouwen dragen of die op de babygroep werken. Zij doen dit in een tissue die ze direct weggooien waarna ze de handen wassen.
 • Deze maatregelen komen bovenop de hygiëne maatregelen die we altijd hanteren en zoals ze in de protocollen staan.

Veiligheid

 • De tussendeuren blijven open zodat we zo min mogelijk hotspots aan hoeven te raken. We zorgen ervoor dat de buitendeuren te allen tijde gesloten zijn.
 • Bij het ophalen van de kinderen met de bus zorgen we ervoor dat er voldoende ventilatie is. De pedagogisch medewerkers verspreiden zich over de bus.
 • Personeelsleden die samen hetzelfde vervoersmiddel gelijktijdig gebruiken, dienen een mondkapje te gebruiken. Dit geldt niet als je als leidster met kinderen in de auto zit. Het gaat hier alleen om volwassenen onder elkaar.
 • Bij Corona klachten van een pedagogisch medewerker gedurende de dag zal zij direct van de groep gehaald worden en op locatie getest worden. Wanneer de test positief is, zal er direct vervanging geregeld worden en moet de leidster zich opnieuw bij een teststraat laten testen. Bij een negatieve testuitslag kan de leid(st)er zijn of haar werkzaamheden weer hervatten.

Regels na vakantie

Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’, voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies. Ouders moeten zich bewust zijn van de verantwoordelijkheid die zij hebben voor het op reis gaan naar gebieden waar een oranje of rood reisadvies geldt of mogelijk kan gaan gelden.

Iedereen die terugkomt uit een land met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, gaat 10 dagen in quarantaine. Kinderen van 0 tot en met 12 jaar mogen wel naar school, kinderopvang (waaronder buitenschoolse opvang en gastouderopvang) en aan sportactiviteiten deelnemen, tenzij zij corona gerelateerde klachten hebben. Zie hiervoor de beslisboom.

Ouders mogen hun kinderen tijdens hun eigen thuisquarantaine niet halen of brengen. Bijvoorbeeld naar school, kinderopvang of sportactiviteiten. Hiervoor zullen ze anderen moeten vragen.

Thuisblijfregels kinderen

Kinderen mogen met verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn) of bekende hooikoortsklachten naar de kinderopvang, behalve:

 • als het kind andere klachten heeft die passen bij COVID -19 zoals: koorts (38 graden Celsius en hoger), benauwdheid, meer dan incidenteel hoesten, plotseling verlies van reuk en/of smaak;
 • als zij een huisgenoot zijn van een patiënt met een bevestigde COVID -19 infectie;
 • als er iemand in het huishouden van het kind is die naast (milde) corona klachten ook koorts (38 graden en hoger) en/of benauwdheid heeft en er is nog geen negatieve testuitslag
 • Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben en naast verkoudheidsklachten verder niet ziek zijn .
 • Als iemand in het huishouden van de kinderen negatief getest is voor COVID -19, of als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar de opvang.
 • Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID -19 en positief, moeten kinderen 10 dagen thuisblijven vanaf het laatste moment dat ze contact hebben gehad met het besmette gezinslid. Thuisquarantaine van 10 dagen gaat pas in zodra de besmette persoon in isolatie zit.
 • Als een kind chronische verkoudheidsklachten, hooikoorts of astma heeft en dit een herkenbaar beeld is, dan kan het kind na overleg tussen ouder en houder naar de opvang. Bij twijfel of als de klachten veranderen moet het kind thuisblijven tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd.

Kinderen die ziek worden gedurende de opvang dag dienen binnen het uur opgehaald te worden. Wij verwachten van ouders dat ze bereikbaar zijn op de bij ons bekende telefoonnummers. Wij nemen alleen de temperatuur op bij kinderen als zij klachten vertonen en warm aanvoelen. Wij gaan dus niet zomaar alle kinderen temperaturen.

Thuisblijf regels personeel

Werken in de kinderopvang valt onder een van de cruciale beroepen. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen van het RIVM.

 • Pedagogisch medewerkers met luchtwegklachten en/of koorts boven de 38 graden Celsius melden zich ziek en worden op locatie getest.
 • Wanneer er symptomen van corona zijn, worden leidsters op locatie van Villa Vrolijk getest. Dit moet altijd eerst besproken worden met Hans of Ingrid.
 • In afwachting van de testuitslag, wacht de betreffende persoon in zijn of haar eigen auto tot zij bericht ontvangt van de persoon die de test heeft afgenomen. Indien de test negatief is, kan de medewerker weer aan het werk met inachtneming van algemene hygiënemaatregelen. Indien de test positief is, moet de medewerker zich opnieuw laten testen in de teststraat en ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. Als daarna de klachten ook ten minste 24 uur helemaal weg zijn, mag de medewerker weer aan het werk.
 • Als de testuitslag negatief is of als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag het personeelslid weer naar het werk.
 • Als iemand in het huishouden van het personeelslid getest is voor COVID -19 en een positieve uitslag heeft, moet het personeelslid 10 dagen thuisblijven vanaf het laatste moment dat ze contact heeft gehad met het besmette gezinslid. Thuisquarantaine van 10 dagen gaat pas in zodra de besmette persoon in isolatie zit. Mensen die naar voren komen in het bron- en contactonderzoek van de GGD kunnen zich per 1 december ook zonder dat zij klachten hebben na vijf dagen na het laatste contact met deze persoon laten testen. Mensen die na een test niet besmet blijken met het coronavirus, hoeven niet meer in quarantaine en kunnen doorgaan met hun dagelijks leven.
 • Als iemand (vanaf 13 jaar) in het huishouden van het personeelslid naast milde klachten die passen bij corona ook koorts (38°C of hoger) heeft en/of benauwdheidsklachten heeft blijft het personeelslid thuis. Iedereen in het huis blijft dan thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft.
Waarmee kan Kinderdagverblijf Villa Vrolijk u helpen?