Feest- en sluitingsdagen

In de weekenden en op de nationaal erkende Nederlandse feestdagen nemen wij (helaas) de telefoon even niet op.

Kinderdagverblijf Villa Vrolijk is gesloten op de volgende dagen:

  • Nieuwjaarsdag
  • Tweede Paasdag
  • Koningsdag
  • Bevrijdingsdag (1x per 5 jaar)
  • 1e en 2e Kerstdag
  • Hemelvaartsdag
  • Dag na Hemelvaart
  • Tweede Pinksterdag

Indien de dag voor Kerst en oudejaarsdag op een werkdag valt dan sluit Villa Vrolijk haar deuren om 17.00 uur. Sinterklaasavond (5 december) sluit Villa Vrolijk haar deuren om 17:30 uur.

Huisregels kinderdagverblijf

De huisregels van het kinderdagverblijf worden vastgelegd d.m.v. het pedagogisch beleidsplan. U moet dan denken aan regels die te maken hebben met de dagelijkse verzorging van uw kind op het kinderdagverblijf. Dit pedagogisch plan ligt ter inzage op het kinderdagverblijf.

Waarmee kan Kinderdagverblijf Villa Vrolijk u helpen?