Brengen van de kinderen

U dient uw kind te brengen voor 09.30 uur of de middagkinderen voor 13.00 uur. Alleen voor een bezoek aan tandarts, dokter of specialist kunt u later komen (u dient dit voor 09.00 uur bij ons te hebben gemeld).

Lekker uitslapen of het rustig aan doen is voor ons geen reden om later op Villa Vrolijk aanwezig te zijn. Komt u later dan bovengenoemde tijd zonder geldige telefonische afmelding dan krijgt u van Villa Vrolijk een gele kaart. Bij een 2e overtreding krijgt u een 2e gele kaart. Bij een 3e overtreding volgt een rode kaart en zal het contract eenzijdig door Villa Vrolijk worden ontbonden.

Uw kind mag deze ochtend/middag dus wel gewoon blijven op het kinderdagverblijf. Deze maatregel is noodzakelijk omdat wij rust willen bewaren op de groepen vanaf de genoemde starttijden (9:30 uur en 13:00 uur) om met het dagprogramma te beginnen/verder te gaan. Alle gele kaarten vervallen per 1 januari van het volgend jaar.

Ophalen van de kinderen

Indien u uw kind na 18.00 uur of voor de ochtendkinderen na 13.00 uur (bij verlengde opvang 14.00 of 14.30 uur) komt ophalen dan werken wij met hetzelfde kaartensysteem. Deze maatregel is tot stand gekomen omdat wij dagelijks met een of meerdere kinderen moesten wachten na sluitingstijd. Dit vonden wij voor zowel kinderen als pedagogisch  medewerkers niet langer acceptabel. In overleg met de ouderraad zijn we tot deze maatregel gekomen.

In verband met de veiligheid zorgen wij ervoor dat de kinderen niet binnen rennen, alleen door de gangen lopen of alleen achterblijven in de speelhallen. Kinderen mogen ook niet spelen in de buurt van de fietsenstalling/ BSO bussen. Wij vragen u om hier ook op toe te zien.

Waarmee kan Kinderdagverblijf Villa Vrolijk u helpen?