Wij hebben een aantal regeltjes als uw kind ziek is

 • Bij 39 graden koorts of hoger, altijd uw kind ophalen;
 • Als kinderen geen koorts hebben, maar wel te ziek zijn om op de groep te blijven, bijvoorbeeld hangerig, overgeven of heel veel huilen, dan toch het advies om naar huis te gaan;
 • Wanneer pedagogisch medewerkers bellen met de mededeling dat een kind opgehaald moet worden, dienen de ouders te alle tijde wat te regelen. Wij verwachten dat uw kind binnen 1 uur is opgehaald;
 • Ouders dienen altijd te melden wanneer er een besmettelijke ziekte bij hun kind geconstateerd is;
 • Bij blaasjesziekten dienen de blaasjes ingedroogd te zijn voordat het kind weer kan komen;
 • Heeft uw kind bijvoorbeeld krentenbaard dan moeten de plekken altijd 2 x 24 uur met antibiotica(oraal) behandeld zijn voordat het naar Villa Vrolijk komt. Dit om besmetting te voorkomen;
 • U als ouder dient ’s morgens door te geven wanneer uw kind al medicijnen toegediend heeft gekregen (bijvoorbeeld een zetpil), dit in het belang van uw eigen kind;
 • Ouders worden bij besmettelijke ziektes geïnformeerd via een briefje op het whiteboard of op de deur van de groep;
 • Om medicijnen op recept toe te mogen dienen, dient een ouder vooraf toestemming te verlenen middels een “formulier medicijngebruik”;
 • Bij medicijngebruik voor langere tijd vult de pedagogisch medewerker op het formulier “aftekenlijst medicijngebruik” in wanneer het medicijn is toegediend;
 • Wanneer meerdere kinderen last hebben van bijvoorbeeld diarree mogen we kinderen gaan weigeren in verband met de veiligheid van de kinderen: besmetting ten koste van gezondheid;
 • Bij het te hanteren beleid worden de GGD- richtlijnen aangehouden;
 • Luizenbeleid; Villa Vrolijk hanteert een eigen luizenbeleid. Wanneer er neten (eitjes) worden geconstateerd dan mag het kind gewoon op Villa Vrolijk blijven aangezien deze niet kunnen overgaan op andere kinderen. Wel wordt u als ouder hierover geïnformeerd en verwachten wij dat u met de behandeling gaat starten. Wanneer bij uw kind luizen worden gezien dan wordt u gebeld en verzoeken wij u om uw kind binnen 1 uur op te halen. De kinderen mogen weer komen zodra ze zijn behandeld. Wel verwachten wij dat de luizen dan weg zijn. Wij hopen op deze manier de verspreiding van luizen zoveel mogelijk te voorkomen in ons aller belang.
Waarmee kan Kinderdagverblijf Villa Vrolijk u helpen?